เกี่ยวกับผู้จัดทำ

เริ่มต้นค้นหาตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง…ด้วยการเรียนรู้อย่างอิสระ

รายา ปัญจมานนท์

ชื่อ-สกุล                  :  นางสาวรายา  ปัญจมานนท์

วัน/เดือน/ปีเกิด     :  1  มิถุนายน  2519

ภูมิลำเนา                 :  จังหวัดน่าน

                                ประวัติการศึกษา   วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

:  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

กำลังศึกษาระดับปริญญาโท วิชาเอก บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ประวัติการทำงาน   :  บรรจุเข้ารับราชการ 21 มิถุนายน 2542

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

ปี พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน ครู วิทยฐานะชำนาญการ

โรงเรียนวัดทองทั่ว(เอครพานิช) จ.จันทบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

ความเชี่ยวชาญ   :  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาทิ

– Adobe Dreamweaver

– Adobe Authorware

– Adobe Flash

– Adobe Photoshop

– Adobe Illustrator

ฯลฯ

ผลงาน       – เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ นานยางโพลีเทคนิค ประเทศสิงคโปร์ 

รางวัลนวัตกรรม “ยอดเยี่ยม” ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ในงานมหกรรมการประกวดนวัตกรรมการศึกษาภาคอีสานและภาคตะวันออก ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา

– กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยี ในคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศจังหวัดจันทบุรี

– รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสื่อนวัตกรรมการศึกษาระดับจังหวัด ตามโครงการพัฒนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้และบูรณาการการบริหารจัดการด้านสังคมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

– วิทยากรแกนนำ OBECLMS

– วิทยบูรณากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

Advertisements

มีการตอบกลับหนึ่งครั้ง to “เกี่ยวกับผู้จัดทำ”

  1. ครูโอ้ วันพฤหัส 30 มิถุนายน, 2011 ที่ 11:57 am #

    มาเยี่ยมครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: